Elil.ee-elillist -- Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu meililist

 

Elil.ee-elillist listi info

Antud meililist on mõeldud lihtsustama suhtlust ELILi liikmesühingute vahel, andma operatiivset infot ELILi tegevuse kohta, arendama koostööd/kaasamotlemist päevaprobleemide lahendamisel.

Meililisti hoiab töös ELIL webmaster

Elil.ee-elillist arhiiv. (Aktiivne arhiiv on nähtav ainult listi liikmetele.)

Elil.ee-elillist kasutamine
Listi kirjutamiseks on aadress elil.ee-elillist@lists.elil.ee.

Listi saab tellida ja tellimuse profiili muuta allpool

Elil.ee-elillist listi tellimine

Elil.ee-elillist tellimiseks täitke järgnev vorm See on suletud list; sinu tellimuse soov edastati listi toimetajatele läbivaatuseks. Tema otsusest saad teada meili teel. See on ka privaatne list; ainult listi liikmed saavad liikmete nimekirja vaadata.

  E-posti aadress:  
  Nimi (võib ka tühjaks jätta):  
  Allpool olevasse vormi saab sisestada parooli. See pole just üleliia turvaline, kuid peaks ära hoidma selle, et keegi teine teie tellimust muutma pääseb. Ärge sisestage parooli, mida mujal kasutate, sest see parool saadetakse teile meiliga.

  Kui te parooli ei sisesta, siis genereeritakse see automaatselt ning saadetakse teile niipea, kui olete oma tellimuse kinnitanud. Hiljem on võimalik tellida automaatne parooli meeldetuletus.
  Parool:  
  Parool uuesti:  
  Kasutajaliidese keel?  
  Kirju saadetakse kokkuvõtetena Ei Jah
Elil.ee-elillist tellijad
(liikmete nimekirja on nähtav ainult listi liikmetele.)

Sisesta aadress ja parool listi liikmete nimekirja nägemiseks:

Aadress: Parool:   

Elil.ee-elillist tellimuse lõpetamiseks, parooli meelde tuletamiseks või tellimuse profiili muutmiseks sisesta oma tellimuse aadress

Kui jätad selle välja tühjaks, siis küsitakse sinult su meiliaadressi


Listi Elil.ee-elillist omanik on elil.ee-elillist-owner at lists.elil.ee
Elil.ee-elillist administreerimine (vajab autoriseerimist)
Listid serveris lists.elil.ee

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered Powered by FreeBSD